Astrologie is een van mijn passies, naast het ontwerpen van sieraden in goud en zilver én zingen.
In 2003 heb ik het diploma behaald bij astroloog Joyce Hoen, en voorafgaande daaraan heb ik
een aantal jaren les gevolgd bij astroloog Lea Manders.
Stuur me een email wanneer je graag eens inzicht wil in wat het leven je momenteel brengt.
Ik heb hiervoor nodig je geboortedag, maand en jaar, en de geboortetijd en plaats van geboorte.
Hopelijk lukt het je om dat te achterhalen.

Mijn SIERADEN